Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Achter de Schermen

Beste deelnemer,

Vanaf het moment dat jij je aanmeldt voor bijvoorbeeld een cursus of opleiding zijn we heel hard bezig om een mooie cursus te organiseren. We verzamelen materiaal uit de natuur, doen noodzakelijke inkopen en hebben overleg met instructeurs en vrijwilligers. Achter de schermen zijn we voortdurend bezig om van iedere cursus een beleving te maken. Lees daarom deze algemene voorwaarden goed door zodat niemand voor onaangename verassingen kan komen te staan.

Informatie

Heb je vragen, wil je meer informatie over een cursus? Bel of Whatsapp met Katrien op: +32 491 62 85 82 Of stuur een bericht naar: info@livingbynature.nl . Telefonisch zijn we meestal van maandag tot donderdag bereikbaar tussen 10:00 en 18.00. Van vrijdag tot zondag nemen we de telefoon op als het kan. Vaak worden er cursussen gegeven waardoor we niet altijd in staat zijn op te nemen. Daarnaast zijn we ook te bereiken via sociale mediakanalen.

Tarieven & Informatie

De tarieven en andere informatie staan per activiteit vermeld op de website en op Facebook. Soms herhalen we berichten of doen we een korte oproep en staan niet alle details erbij vermeld. Heb je vragen of wil je gewoon iemand telefonisch spreken dan kan dat.

Bij elke activiteit staat vermeld of er eventuele meerkosten van toepassing zijn. Denk dan aan een extra huid bij een looicursus, omdat je tijd over hebt of thuis verder wil gaan. Of de aanschaf van gebruikt gereedschap tijdens de activiteit.

Aanmelden & Betalen

Wanneer je je definitief hebt aangemeld voor een activiteit dan houden we een plek voor je vrij. Hieronder verstaan wij: een inschrijving met (aan)betaling via onze website of een ingevuld inschrijfformulier hetzij digitaal hetzij op papier of een emailbericht waarin duidelijk vermeld staat dat je meedoet of je opgeeft voor een activiteit.

In sommige gevallen zullen we je vragen een aanbetaling te doen voor de activiteit van 10% van het totaalbedrag om jouw plek te reserveren.

De (resterende) kosten van de activiteit dien je uiterlijk 1 maand voor aanvang van de activiteit te betalen. De betaaltermijn staat ook vermeld op de factuur die je van ons krijgt. Betaal je niet op tijd? Dan krijg je van ons eenmalig een aanvullende termijn van 14 dagen om te betalen. Als je dan weer niet op tijd betaalt, zullen wij de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente bij je in rekening brengen.

Bedenktermijn

Als jij een particulier bent, dan heb jij na aanmelding voor een activiteit een bedenktermijn van 14 dagen. De termijn vangt aan nadat jij de inschrijfbevestiging van ons hebt ontvangen. Binnen deze termijn kun jij je aanmelding kosteloos en zonder opgave van redenen annuleren door ons hierover een brief of een e-mail te sturen. Dit heet het herroepingsrecht.

Als de activiteit binnen de bedenktermijn aanvangt, dan kun je de activiteit ook na aanvang nog annuleren. In dat geval betalen wij je alleen de kosten terug voor het deel van de activiteit waaraan je niet hebt deelgenomen. Je hebt geen bedenktermijn als de activiteit binnen 14 dagen na aanmelding wordt afgerond.

Na annulering heb jij 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen materialen te retourneren. Eventueel reeds betaalde bedragen betalen wij je uiterlijk binnen 14 dagen na annulering terug.

Ontevreden

Tijdens een cursus zal gevraagd worden of een en ander naar wens is. We doen ons uiterste best aan ieders verwachtingen van de cursus te voldoen. Mocht je onderdelen missen, iets niet duidelijk vinden of heb je een ander punt dan verwachten wij dat je ons daarover aanspreekt. De instructeur zal dit met jou bespreken en oplossen. Geef je tijdens de cursus niet aan wat je mist dan kunnen we na afloop niets meer veranderen aan de dag. Wij geven geen cursusgeld retour op het moment dat cursisten zich niet hebben uitgesproken tijdens de cursus zelf.

Soms kunnen we jouw klacht niet onderling oplossen. Mocht er onverhoopt een juridisch conflict ontstaan, dan moet dit conflict altijd worden beoordeeld aan de hand van het Nederlandse recht. In het geval van een gerechtelijke procedure moet het conflict worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.

Veiligheid

De instructeurs houden rekening met ieders veiligheid. In sommige cursussen wordt gewerkt met bijvoorbeeld een mes. De instructeur ziet erop toe dat jij veilig werkt voor jezelf en de omgeving. Dit heeft ook betrekking op rondslingerend materiaal, de omgang met de natuur en met anderen.
Bij verschil van inzicht over een veiligheidssituatie heeft de instructeur per definitie het laatste woord!

De instructeurs van Living by Nature hebben het recht een cursist bij wangedrag of herhaaldelijk niet opvolgen van instructies, waardoor onveilige situaties ontstaan, weg te sturen van de cursus. Hierop zal later een gesprek volgen tussen de cursist en instructeur. Deelname is ten alle tijden op eigen risico. Als cursist ben je eindverantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Ben je niet helemaal zeker van zaken, stel vragen! En geef aan bij de instructeurs hoe je je voelt.

De instructeurs van Living by Nature zijn niet allemaal in dienst van Living by Nature. Soms schakelen wij externe partijen in om een activiteit te verzorgen. In deze voorwaarden noemen wij hen “onderaannemers”. Living by Nature, of één van de onderaannemers, is niet aansprakelijk voor geleden schade of persoonlijk letsel als gevolg van deelname aan één van onze activiteiten, tenzij deze schade het directe gevolg is van een aan Living by Nature, of een van de onderaannemers, toe te rekenen opzet of grove schuld. Ook dien je afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van de schade die jij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan één van de aangeboden activiteiten.

Living by Nature is niet aansprakelijk voor enigerlei, door derden geleden, schade of persoonlijk letsel dat wordt veroorzaakt door een van de deelnemers aan de, door Living by Nature, georganiseerde activiteiten. Tenzij deze schade het directe gevolg is van één aan Living by Nature, of één van de onderaannemers, toe te rekenen opzet of grove schuld.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering door Living by Nature

  • Living by Nature behoudt zich het recht om bij onvoldoende aanmeldingen de activiteit te annuleren. Je wordt hierover uiterlijk 7 dagen voor aanvang geïnformeerd. Het reeds betaalde geld wordt dan volledig door ons terugbetaald. Eventuele andere kosten die jij hebt gemaakt om deel te nemen aan de activiteit, bijvoorbeeld reiskosten, zullen wij niet vergoeden. Living by Nature zal, waar mogelijk, met jou vrijblijvend naar alternatieven zoeken voor de activiteit.

Afmelden voor een opleiding

  • Voor het vrijhouden van je reservering brengen we 10% van het cursusbedrag in rekening. Hierover vindt geen teruggave plaats. Weet je nog niet zeker of je mee wilt doen? Geef dan aan dat je geïnteresseerd bent. We kunnen je dan op de hoogte brengen als de cursus bijna vol is.
  • Meld je je af minder dan 1 maand van tevoren dan brengen we 50 % van het totaalbedrag in rekening.
  • Stop je nadat de opleiding is gestart dan ben je het volledige bedrag verschuldigd.

Afmelden voor een losse cursus

  • Wanneer je besluit om niet mee te doen minder dan 1 maand van tevoren brengen we 50% van het bedrag in rekening voor de door ons geïnvesteerde tijd en materialen.
  • Bij afmelden 2 weken of minder voor de cursus brengen we het volledige bedrag in rekening

Je kunt er ook voor kiezen iemand in jouw plaats mee te laten doen. Jij bent dan verantwoordelijk voor het betalen van het volledige verschuldigde bedrag, m.a.w. wij factureren aan jou. Ook ben je verantwoordelijk voor het overdragen van alle relevante informatie aan zowel de vervangende deelnemer als aan Living by Nature.

Overmacht

Helaas komt het soms voor dat een activiteit wegens onvoorziene omstandigheden niet door kan gaan. Bijvoorbeeld door overheidsmaatregelen, ziekte van personeel of weersomstandigheden. Waar mogelijk zal de activiteit worden verplaatst naar een andere datum. Jouw inschrijving blijft dan automatisch geldig voor de vervangende datum. Kun je niet op de nieuwe datum? Dan krijg je het reeds betaalde geld volledig van ons terug. Lukt het ons niet om de activiteit te verplaatsen? Ook dan betalen we je het reeds betaalde geld volledig terug. Eventuele andere kosten die jij hebt gemaakt om deel te nemen aan de activiteit, bijvoorbeeld reiskosten, zullen wij niet vergoeden.

Als wij wegens overmacht genoodzaakt zijn om een reeds aangevangen activiteit te annuleren, dan ontvang je alleen je geld terug over het geannuleerde deel.

Wijzigen van deze voorwaarden

Wij zijn bevoegd om deze voorwaarden te wijzigen. Als wij dat doen, dan ontvang je, zo snel mogelijk, per e-mail een kopie van de nieuwste versie. De nieuwste versie is telkens van toepassing.

versie: 01-04-2021

Ervaring van de deelnemers

★ ★ ★ ★ ★

“Great Instructors, Great setting, great trainings / Big thanks Thijmen and the Crew / you guys rock!”

- Guy Gelaude

★ ★ ★ ★ ★

“Knowledge, Location, Enthusiastic, Inspiring”

- Jos van Hal

★ ★ ★ ★ ★

“veel geleerd afgelopen weekend. een echte aanrader....dank voor ieder die hier een bijdrage aan gelevert heeft”

- Casper Mutsaers